Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018)
Tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018)

Cứ mỗi dịp Tháng 5 về, lòng chúng ta lại bâng khuâng tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19/5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn.

Kinh tế - Chính trị
Nông thôn mới
Tin tức xã, thị trấn
Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG LƯU
  • Địa chỉ: Thôn 7 -Quảng Lưu - Quảng Xương - Thanh Hóa
  • ; Fax: (0373)863.002; Email: ubndquangluu@gmail.com
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa